Doneer

Steun ons met een donatie

Onze donateurs

Een selectie van de bedrijven  die ons al hebben gesteund. Wordt u de volgende?

Doneer

Wij zoeken sponsoren of donateurs die een bijdrage willen leveren aan dit, in alle opzichten, zeer levensvatbare project. Hoe klein of groot ook, iedere bijdrage is van harte welkom.  

ANBI gecertificeerd

Stichting Groeiend G’hout is in het bezit van een ANBI-status. Giften aan een Algemeen Nut Beoogde Instelling zijn aantrekkelijk voor donateurs omdat giften een belastingvoordeel kunnen opleveren. Meer info vindt u hier.

Geef.nl

Geef.nl wordt door meer en meer goede doelen ingezet om online gelden te collecteren juist omdat dit helemaal gratis in gebruik is en de donateur met een zeer lage inhouding te maken krijgt. 

banktransactie

U kunt ook een bedrag over maken naar rekeningnummer: NL52 INGB 0007 7905 12, tnv Stichting Groeiend G’hout