Beleidsplan Stichting Groeiend G’hout 2022-2024 

Inleiding 


 
 

De stichting Groeiend G’hout heeft als doel om ieder jaar een boom te planten voor iedere student van het Hout- en Meubileringscollege die zijn diploma heeft behaald, dat zijn er zo’n 400 voor de locatie Amsterdam. Volgend jaar zullen we ook voor de locatie Rotterdam jaarlijks zo’n 300 bomen gaan planten. Inmiddels zijn we een driejarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Plan Boom (NMF Flevoland) en landgoed Roggebotstaete. In het najaar van 2021 vond de eerste plantdag plaats, de eerste 450 bomen zijn toen daadwerkelijk op het landgoed geplant.

Het hout afkomstig uit het bos zal worden gebruikt als timmer-, meubel- of draaihout en voor het bouwen van objecten, waarbij duurzaamheid centraal staat. Kortom: hout als groeiend goud.

Tevens staat bij de aanleg en onderhoud van het bos het verwerven van kennis over houtsoorten, groei, het rooien, zagen, oplatten en het verder bewerken van begin tot eindproduct centraal. Op deze wijze wordt de hele cyclus van zaailing tot boom tot meubel inzichtelijk gemaakt

De doelstelling van het bos is drieledig:

 • Ecologisch 
 • Duurzaam 
 • Educatief

Om geld te genereren komen studenten in actie, worden bedrijven uit de branche en collega’s benaderd en doneert het college van bestuur van het HMC een aanzienlijk bedrag. Daarnaast schrijven we fondsen en stichtingen aan die ons doel ondersteunen.

Termijn van een beleidsplan

Komende jaren willen we ons richten om op meerdere locaties in Nederland, maar ook binnen Europa om bomen te planten. Dit kan in samenwerking met landgoedeigenaren, gemeenten, boeren en overige organisaties door bestaand bos uit te breiden, te verjongen of door gewijzigde bestemmingsplannen te voorzien van nieuw bos.

Missie, visie en strategie

De doelstelling van het bos is drieledig:

 • Ecologisch: Voor iedere student die een diploma of schoolverklaring krijgt van het HMC, planten we een boom. De soorten zijn gericht op het bevorderen van de biodiversiteit en het voorkomen van monocultuur.
 • Duurzaam: We gebruiken hout, papier en veel energie o.a. in de vorm van computergebruik en willen dit voor komende generaties terug planten. We willen ook CO2 neutraal zijn en een bijdrage aan de stikstofcrisis leveren.
 • Educatief: We willen de studenten leren dat de grondstoffen die we gebruiken hernieuwd moeten worden en op een goede manier circulair worden ingezet. Daarnaast kunnen er ook workshops in het bos worden gegeven: van nat hout objecten maken, krommers laten groeien voor spanten, kennis over boomsoorten en groei vergroten et cetera.

 

Strategie

We benaderen bedrijven om deel te nemen. De ANBI-status is gerealiseerd, ook van het College van bestuur van het HMC hebben we in najaar 2021 een donatie van €5000,- ontvangen.

Huidige situatie

De organisatie is gestart op 9 april 2019. Ideeën zijn uitgewerkt tot concrete plannen, waarna de stichting daadwerkelijk vorm kreeg. De naam is bedacht, doelstellingen bepaald, een logo ontwikkeld, sociale mediakanalen ingericht, studenten betrokken bij de stichting, netwerken in verband met bosgrond en het werven van donaties bij bedrijven. De PR-afdeling van het HMC is ingeschakeld om de stichting intern, maar ook naar bedrijven in beeld te brengen. Er is een driejarig samenwerkingsverband met Plan Boom (NMF Flevoland) en landgoed Roggebotstaete.

Activiteiten van de organisatie

Brief voor bedrijven staat klaar om verzonden te worden.
Benefietconcert door collega’s om samen met studenten voor studenten en belangstellenden geld in te zamelen.
Lesmateriaal en promotiemateriaal ontwikkelen.
Oriënteren op bosgrond/landbouwgrond/landgoederen en organisaties die daar mee te maken hebben. Er speelt momenteel veel, ons initiatief wordt enthousiast onthaald vanwege de zichtbaarheid mede door de korte lijnen tussen donateur en doel.

Organisatie

Naam: Stichting Groeiend G’hout

Adres: Cantate 59, 1507 VN Zaandam

Email-adres: info@Stichtinggroeiendghout

Kvk: 74580167

Fiscaal nr:  859955722

ANBI-status is een feit( heeft dit een nummer?

Bestuur

Voorzitter: Monica Maria Verheij

Penningmeester: Martinus Hendrikus van der Kint

Secretaris: Adrianus Johannus Maria Lindeman

Dagelijks bestuur: Sjors Jacob van der Voort, Filip Andreas Kneppers, Roelof Heij, Maurice van Oostrom

Onbezoldigd en zonder vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werknemers

We hebben geen medewerkers, maar wel in wisselende samenstelling studenten van het HMC als vrijwilliger.

Financiën

Geen bijzonderheden op dit moment.

Het werven van gelden

Financiën worden verzameld d.m.v. donaties. Gedoneerd wordt door bedrijven voornamelijk die betrokken zijn bij het HMC, studenten en collega’s en het bestuur van het HMC.

Donaties via Facebook en Linkedin en andere contacten.

De gedoneerde gelden worden besteed aan:

 • Aanschaf bomen, ongeveer 400 per jaar
 • Onderhoud bos, Landgoed Roggebotstaete
 • Rooien bomen, opdelen stammen, transport, drogen.
 • Ontwikkelen activiteiten t.b.v. studenten
 • Kosten Stichting Groeiend G’hout
 • Pr-activiteiten

 

Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft nog geen vermogen en dat is ook niet het doel