ANBI

 

Stichting Groeiend G’Hout heeft sinds 1 januari 2019 de status van ANBI-instelling. Er zijn daardoor fiscale voordelen verbonden aan donaties. Op deze pagina van de belastingdienst vindt u alle informatie die voor u als donateur van belang is.

Organisatie
Naam: Stichting Groeiend G’hout
Adres: Canata 59, 1507 VN Zaandam
Email-adres: info@Stichtinggroeiendghout
Kvk: 74580167
Fiscaal nr: 859955722
ANBI-status

Bestuur
Voorzitter: Monica Maria Verheij
Penningmeester: Martinus Hendrikus van der Kint
Secretaris: Adrianus Johannus Maria Lindeman
Dagelijks bestuur: Sjors Jacob van der Voort, Filip Andreas Kneppers
Onbezoldigd en zonder vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Werknemers
We hebben geen medewerkers, maar wel in wisselende samenstelling studenten van het HMC als
vrijwilliger.

Financiën
Geen bijzonderheden op dit moment.
Het werven van gelden
Financiën worden verzameld d.m.v. donaties. Gedoneerd wordt door bedrijven voornamelijk die
betrokken zijn bij het HMC, studenten en collega’s en het bestuur van het HMC.
Donaties via Facebook en Linkedin en andere contacten.

 

Statuten
Voor de statuten, klik hier

Beleidsplan
Klik hier voor het meest actuele document