Groeiend G'h

Stichting Groeiend G'hout

Welkom de website van onze stichting! Wij houden u op de hoogte van onze missie, visie en resultaten. Lees hieronder meer en als u wilt….. Doneer!

Een bos door en voor studenten van het hmc

De stichting Groeiend G’hout heeft als doel om ieder jaar bomen te planten voor iedere student van het Hout en Meubileringscollege die zijn diploma heeft behaald, dat zijn er zo’n 400 voor de locatie Amsterdam. In het volgende jaar zullen we ook voor de locatie Rotterdam jaarlijks zo’n 300 bomen gaan planten.  Dit willen we in eerste instantie doen door een bestaand bos aan te schaffen, zodat we de cyclus inzichtelijk kunnen maken.  Het hout afkomstig uit het bos zal worden gebruikt als timmer-, meubel- of draaihout en voor het bouwen van objecten, waarbij duurzaamheid centraal staat. Kortom: hout als groeiend goud.  
Tevens staat bij de aanleg en onderhoud van het bos het verwerven van kennis over houtsoorten, groei, het rooien, zagen, oplatten en het verder bewerken van begin tot eindproduct centraal.  

 

Doelstellingen

  • Ecologisch: Hiermee willen we een start maken met het idee dat de economie circulair zou moeten zijn. De studenten gebruiken hout, papier en energie om hun leerontwikkeling te realiseren. Dit willen we gecompenseerd zien door bomen te planten. Voor iedere student die een diploma of schoolverklaring krijgt van het HMC, planten we een boom. 
    Het geld voor de bomen en het onderhoud wordt ingezameld door eerste jaars studenten. Het geld voor bosgrond en het lesmateriaal wordt ingezameld via bedrijven die bij het HMC betrokken zijn.
  • Duurzaam: We gebruiken hout, papier en veel energie o.a. in de vorm van computergebruik en willen dit voor komende generaties terug planten. We willen ook CO2 neutraal zijn en een bijdrage aan de stikstofcrisis leveren.
  • Educatief: De studenten uit het eerste jaar zullen ieder jaar een inzamelingsactie doen om bomen te kunnen planten. Zij vragen aan 20 personen in hun omgeving 1€. De opbrengst is tweeledig: Zo kan een klas € 400,– verzamelen en heeft iedere student 20 personen het verhaal over duurzaamheid gedeeld. We hebben ongeveer 60 klassen. Met dat geld kunnen we bomen planten en het bos beheren. We willen de studenten leren dat de grondstoffen die we gebruiken hernieuwd moeten worden en op een goede manier circulair worden ingezet.

activiteiten

Wat houdt ons bezig?

We zijn een jonge stichting en heel gedreven. Hoewel de eerste bomen zijn gepland, willen we dat er nog duizenden volgen. Op dit moment zoeken we

Onze eerste plantdag

Stichting Groeiend G’hout is een initiatief van docenten van het Hout en Meubilerings college in Amsterdam en Rotterdam. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ad LIndeman

a.lindeman@hmcollege.nl

…..